10.000 kr til Blindheim Il!

Sigurd Sollien og Jan Tore Kjære, kjent fra «Iskrigerne» på TV2, deler ut 10.000 kr til idrettslag i Klubben i mitt hjerte.

Fortsett å stem fram din idrettsklubb – nå er det bare 2 dager igjen til den store finalen!