4 av 10 mistenker rus på jobben

4 av 10 har hatt mistanke om at en kollega har vært ruset på jobben.

Det viser en ny undrsøkelse utført av YouGov for ISS.

- Som regel tar det alt for lang tid før arbeidsgiver tar tak i ansattes rusproblemer, sier Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) i en pressemelding.