DAB-skolen: Antenne

Dette er viktig å huske på for å sikre gode DAB-mottak i bilen.