- Bedre å bråke enn å unngå husleien

Noen gjør det midlertidig, andre gjør det fordi det er økonomisk, men de fleste gjør det rett og slett fordi de er unge - vi snakker selvsagt om det å leie bolig!

 Foto: P4
Foto: P4

 25% av oss her på bjerget leier bolig istedenfor å eie selv. Det vil si at av Norges snaue to millioner boliger er rundt 450.000 av dem leieboliger.

 

Stabile leiepriser

Mens boligprisene og renten skyter i været, er det ikke blitt særlig mye dyrere å leie bolig de siste månedene. For større boliger var økningen mindre, og for de største boligene falt faktisk husleien fra andre til tredje kvartal, ifølge en ny pr.isundersøkelse.

 

Til tross for at boligpr.isene stadig stiger, og flere frykter en prisboble, oppfordrer økonomieksperter unge til å kjøpe leilighet nå. Hvorfor det, Ola Fæhn?

 

- På lang sikt vil det lønne seg å eie. Det er det to grunner til. For det første viser historien at kjøpeboliger øker i pris, og for det andre får man skattefradrag når man eier. Det burde man også ha når man leier, så hallo politikere - hvorfor har ikke leietakere skattefradrag?

 

Startråd

Videre gir han Lises lyttere og P4.nos lesere noen enkle startråd:

 

- Betal leien til rett tid. Ellers har du en dårlig sak hvis det kommer til oppsigelse og utkastelse. Det er mye vanskeligere å bli kastet ut for husbråk.

- Ikke aksepter rettigheter dårligere enn loven når du inngår avtalen.

- Varsle huseier så raskt som mulig når det er noe galt.

 

Du kan selv finne ut hva som lønner seg for deg, eie versus leie, ved å bruke forbruker.no sin leiekalkulator.

 

Hvis du har noe du vil klage over kan du gå til Husleietvistutvalget sine nettsider. Informasjon finner du også i Forbrukerjungelboka.

 

Ola Fæhn fikk som alltid mange innsendte spørsmål fra lytterne til Lise. Her finner du spørsmålene og svarene:

 

1. Hei jeg bor i leilighet og har 4tusen i md. i leie en dag kom det et brev å der sto det at det jeg måtte betale strøm selv men samme i leie å bare 1md. varsel. Er det lov.

 

Ola: Hvis du har inngått avtale om at strøm er inkludert, så kan ikke utleier endre dette på egen hånd. Dette må dere eventuelt blir enig om, eller hvis kontrakten er oppsigelig, kan utleier si opp med fristen for oppsigelse (normalt 3 md.r.) med tilbud om ny leie. (Husleieloven kap. 9 - www.lovdata.no).

 

2. Namsmannen kommer ikke. Hadde leieboer som ikke betalte. Tok kontakt med politi og namsmann men de kunne ikke gjøre noe. No er d over ett år sidenleieboeren stakk av. Har advokat på saken men har ennå ikke fått noe...

 

Ola: Namsmannen bistår med å få kastet ut leiere som ikke betaler. Etter at leier har flyttet ut, kan namsmannen inndrive penger hvis dere finner leieren og han har noen eiendeler det kan tas sikkerhet i eller en lønn det kan tas trekk i.

 

3. fikk ca. 6 ukers varsel på å flytte. Uten kontrakt. Er dette lov?

 

Ola: Normal oppsigelsesfrist er etter loven 3 md.r. Loven gjelder hvis det ikke er avtalt noe annet.. Sies man opp kan leier pr.otestere mot oppsigelsen, hvis man mener at oppsigelsen er urimelig.

 

4. skal renovasjon være en del av husleien? Svar må sendes på sms hilsen Robert sjåfør

 

Ola: Ja, det er kun elektrisitet og brensel som kan avtales i tillegg. Som utleier må man derfor også ta høyde for økninger, når leien skal settes.

 

5. Hvordan skal standarden være i en leilighet som man leier for 6000 i md.. I Oslo. Hilsen Erik. Kan man kreve at et kjøkken skal pusses opp dersom den er i dårlig forfatning?

 

Ola: Det er ikke mulig å si noe generelt om fordi det er avhengig av størrelse, rom og beliggenhet. Leier man en leilighet med dårlig kjøkken, så kan man normalt ikke kreve oppussing av utleier. På samme måte kan ikke utleier kreve oppussing før den tilbakeleveres.

 

6. Hei.. I leiligheten jeg leier, er det doble glass i vinduene. Nok har det kommet en stort spr.ekk i det ytterste glasset, mulig pga.. steinkasting eller noe, vet ikke hva.. Kan utleier kreve betalt for dette? Hadde det vært min skyld, så hadde det jo vært greit. Mvh. Espen..

 

Ola: Husleieloven § 5-8: Leieren er erstatningsansvarlig for enkelte skader, men dette " gjelder likevel ikke så langt leieren godtgjør at misligholdet skyldes en hindring utenfor leierens kontroll som leieren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å ha unngått eller overvunnet følgene av."

 

7. huseieren la på husleien fra 5000 til 5500 med 1md. varsel er det lov ? Det bor to personer i 2 et. og vi har felles varmt vannstank men jeg må kreve penger av dem for strøm. 150 pr. md. er ikke det lite ? Andrew

 

Ola: Normalt bare konsumpr.isindeks mulig, med mindre leieforholdet vart i 2,5 år, da kan det kreves gjengs leie tilpassing med 6 md.rs. Varsel (§4-3). Strøm kan det avtales betaling for i tillegg til leien, dersom dette er avtalt mellom partene. Dette kan ikke legges til leien, uten at det er en avtale om det eller eventuelt kontrakten sies opp med noe betingelser.

 

8. Jeg leier ei hytte hvor jeg bor. Hva sier reglene om å bo på hytte? Hilsen Tutta

 

Ola: Leies den ut som helårsbolig, så gjelder husleieloven. Leies den ut som fritidsbolig, gjelder ikke husleieloven direkte. Loven kan klikevel gi veiledning i hvordan konflikter skal løses.

 

9. kan utleier legge på husleia når eiendomsskatten økes?

 

Ola: Nei, det er kun elektrisitet og brensel som kan avtales i tillegg. Som utleier må man derfor også ta høyde for økninger, når leien skal settes.

 

10. Jeg eier og bor i huset mitt som jeg og leier ut en del av, må jeg betale skatt for inntektene???

 

Ola: Nei, ikke hvis du leier bort under halvparten av husets totale leieverdi.

 

11. Hei Lise! Jeg betaler 6000 kr i md., og bor i en enebolig som ligger 5 min unna Sarpsborg sentrum. Er det dyrt eller billig? Lønner det seg for meg å leie?

 

Ola: Kan ikke sies noe generelt om. Se kalkulator på www. forbruker.no.

 

12. kan jeg ta med meg oppvask maskin jeg har satt inn? Eller må den være igjen når jeg flytter?

 

Ola: Har du som leier tatt med maskinen, kan du også ta den med deg ut igjen.

 

13. søsteren min leier leil. Og har inklud. Bredbånd. Når huseieren drar på jobb etc. drar hun ut strømmen til bredbåndet. Kan hun holde tilb. Husleie? - rune

 

Ola: Er det avtalt at bredbånd er inkludert, så kan ikke utleier sperre tilgangen deler av dagen, uten at dette er avtalt mellom partene. Får man ikke det som er avtalt kan man kreve redusert leie. Denne bør eventuelt deponeres på sperret konto, hvis man vil unngå problemer.

 

14. Hei. Leier et hus for 5000 i md.. Med strøm og renov. 3 sover. Er det en brukbar pris. All rep blir utført av eier. Gratis ved også. Oskar

 

Ola: Kan ikke sies noe generelt om, avhengig av beliggenhet og størrelse.

 

15. hei. Kan huseier ta seg betalt av oss til avgiften for feiing av pipa når feiern ikke får feia pga. at eieren ikke har satt opp stige på taket?

 

Ola: Nei, det er kun elektrisitet og brensel som kan avtales i tillegg. Som utleier må man derfor også ta høyde for økninger, når leien skal settes. Stige på taket er også huseiers ansvar og problem.

 

16. leier nå men skal kjøpe meg noe eget.. Kan det lønne seg og se ut av landet når jeg skal låne penger?

 

Ola: Det kan lønne seg, men spekulasjon i valuta, bør bare gjøres hvis du har økonomi til det. Valutaen kan gå begge veier. Det finnes noen utenlandske lånefirmaer som har etablert seg i Norge. Du kan eventuelt sjekke om de er konkurransedyktige.