-Ikke les avisa i 100 km/t

Idiotkjøring og biltabber straffes med bøter og redusert forsikring. Se hva du må unngå, og hva det koster deg om du ikke gjør det!

 Foto: P4
Foto: P4

Er du utsatt for en ulykke og har helt eller delvis skyld i den kan du få "avkorting" av forsikringen.

 

- Det vil rett og slett si at du får redusert erstatningsoppgjør, sier forbrukeradvokat Ola Fæhn. 

 

- I grovere tilfeller risikerer man anmeldelse i tillegg til de faste bøtesatsene, da risikerer man fengsel og førerkortbeslag i tillegg. Forsikringsselskapet ditt kan redusere utbetalingen helt eller delvis, dersom du kjører grovt uaktsomt eller du kan lastes for å ikke følge sikkerhetsforskriftene i forsikrings­vilkårene, sier han.

 

Klager på redusert forsikringsutbetaling kan sendes til Forsikringsklagekontoret, for videre behandling av Avkortingsnemnda. Eksempler på avgjørelser i Avkortingsnemnda (KAN) finner man på

http://www.forsikringsklagekontoret.no/

 

 

Her er noen typiske biltabber, og hvilke konsekvenser disse kan få:

 

Mang.lende bilbelte

Straff: kr 750 i bot.

 

Avkorting:

* Høyesterett 0 %, lagmannsretten 10% og tingretten 20%                                          

* KAN 2254 - 0%

* KAN 1965 - høy hastighet - 40%

  

Uoppmerksomhet/Mobiltelefon  

Straff: Generell aktsomhetsregel og en egen forskrift om påbud for fastmontert/håndfritt telefon. Ulovlig mobilbruk kr 1.300 i bot. Du finner mer om mobiltelefonreglene på;

http://www.tryggtrafikk.no/Norsk/Trafikksikkerhet/Mobiltelefon/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=887

  

Avkorting:                                      

*KAN 2124. Lete etter penger under noen papirer i 100 km på stor motorvei. 15% avkorting.

 *KAN-2026 Skifte kanal under vanskelige kjøreforhold - avkorting 10%.

* KAN-1226 Skifte kassett - 25%

Ikke avkorting hvis reflekshandling.

* KAN 1554 - Snur seg fordi barn skriker - 0%

* KAN 2083 - Snur seg fordi hund kaster opp - 0%

 

Rødt lys

Straff: kr 5.200,- i bot

 

Avkorting:

* KAN 1725 og 1702: Uoppmerksom og kjører på rødt lys 50% og 15%

* Fotgjenger på rødt lys, kan føre til redusert erstatning for den som blir påkjørt 25-100%.

 

Råkjøring

Straff: Prikkbelastning + bøter + beslag av førerkort over 25 km/t på 60 sone og under, 36 km/t for 70 sone og over.

 

Avkorting:

* KAN 2178: Motorsykkel kappkjørte med bil i høy hastighet - 33% avkorting.

* KAN 2236: Holdes fartsgrensen, så må føreforholdene være spesielle for at red. skal skje.

 

SPØRSMÅL OG KOMMENTARER FRA LYTTERNE:

 

Hei! Hva er boten for ikke å kjøre med bilbelte? Hadde bare en diskusjon om det her om dagen... Men husk å bruke det! Ole Glenn

Svar fra Ola Fæhn: 750 kr er normalboten.

 

hva om man ringer såkalt kort nummer,altså internt i bedriften? d er jo da en samtale på lik linje med walkietalkie,som jo er lovlig,brukt av f.eks politi

Svar fra Ola Fæhn: Etter mobiltelefonforskriften så er definisjonen på mobiltelefon: Radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett. Dersom noe ikke omfattes av forskriften gjelder likevel den generelle reglen om aktsomhet.

 

er d midere farlig og spise pølse el røyke da man kjører en og prate i mobn.. Tlfn er jo lettere og slippe i fang.e en ei pølse evn røyk md. glo på 300¤c?

Svar fra Ola Fæhn: Uoppmerksomhet i bilen kan også straffes etter den generelle bestemmelsen og føre avkorting.

 

Hallo, det er faktisk farligere og være opptatt av GPS eller CD spillern. Men dette blir vi ikke straffet for, hvorfor bare Mobilen? Hilsen Trond Yrkessjåfør.

Svar fra Ola Fæhn: Uoppmerksomhet i bilen kan også straffes etter den generelle bestemmelsen og føre avkorting.

 

Snakke i mobil md. handsfri, md. propp i øret. . . Er det bot for d et og? Hilsen Vigdis

Svar fra Ola Fæhn: Nei handsfri er lovlig. Forskriften om bruk av mobiltelefon sier at "fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen, med mindre mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i motorvognen". Enhver bruk er omfattet, "herunder all betjening av mobiltelefonens tastatur, samtale, mottak av anrop, mottak eller sending av melding eller tekst."

 

hvordan vet forsikringsselskapet alle grunnene som det at man byttet kanal eller fant fram penger?

Svar fra Ola Fæhn: Dette oppgis av forsikringskundene på skademeldingsskjemaet.

 

Hvordan gikk det med hunden? Regner med at de krasja etter den kastet opp!

Svar fra Ola Fæhn: Les om saken på http://www.forsikringsklagekontoret.no/ KAN sak: 2083.

 

ang. avkorting . . . snakke i mobiltelefonen generelt, eller snakke i mobiltelefonen uten handsfreesett ?

Svar fra Ola Fæhn: Bruk av handsfri er lovlig. Forskriften om bruk av mobiltelefon sier at "fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen, med mindre mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i motorvognen"

 

Hva med dem som røyker, noe jeg ikke gjør. Er det noe bedere en mobiltelefon? Morten.

Svar fra Ola Fæhn: Kan også straffes eller føre til redusert forsikring i en del tilfeller.

 

Hva med bruk av handsfree el Bluetooth? Da kan man vel ikke avkortes el bøtelegges? - Forvirret

Svar fra Ola Fæhn: Bruk av handsfri er lovlig. Forskriften om bruk av mobiltelefon sier at "fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen, med mindre mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i motorvognen"