Ola Fæhn naturskader

Har man noen rettigheter når ekstremværet knuser bilen din, eller hustaket blåser av? Forbrukeradvokaten Ola Fæhn har vært hos Lise for å snakke om naturskader og forsikringsoppgjør etter at stormen "Per" har herjet i Sør-Norge.

 Foto: P4
Foto: P4

- Alle som har tegnet en brannforsikring på bygning eller løsøre er dekket mot naturskader, som storm, flom og skred, sier Ola Fæhn.

 

Må ha kasko for dekning 

Videre finnes det en statlig erstatningsordning for naturskader som rammer ting som ikke kan forsikres. Biler, båter og campingvogner som får trær veltet over seg, eller kanskje treffes av en flygende trampoline, blir bare dekket hvis du har kasko­ forsikring - det er det mange som ikke er klar over - opplyser Fæhn.

 

Risikerer redusert oppgjør

- Man risikerer redusert oppgjør eller full avvisning, dersom huset blåser ned på grunn av konstruksjonsmessige feil. Du skal imidlertid være klar over at selskapene bare kan redusere oppgjøret hvis huseieren kan lastes for å ikke kjenne til at huset er dårlig konstruert. Klager kan sendes til Ankenemnda for Statens Naturskadefond, sier han.

 

- Fram til orkanen på Vestlandet i 1991, avkortet forsikringsbransjen, selv om huseierne ikke var kjent med svakheter i bygningen. Forbrukerrådet måtte da samle flere hundre forsikringsofre til felles søksmål, før bransjen innrømmet at de hadde tolket loven feil. - forteller Fæhn.

 

Koster millioner 

Stormen " Per" anslås å koste forsikringsbransjen 30 millioner kroner for ca. 1.000 meldte skader.

 

I 2006 ble det registrert naturskader for over 400 millioner kroner. Det spås at klima­ endringene kan føre til at forsikringspremiene vil bli høyere, men tiden vil vise. Mer informasjon om natur­ skader finner man på http://www.naturskade.no/. Der finner man også en brosjyre som en gang er skrevet av P4s egen Forbrukeradvokat Ola Fæhn.