Pass deg for den rosa kaninen!

Har du truffet en voksen mann i kanindrakt i det siste? I noen land brukes dette som hjelpemiddel for å få dårligere betalere til å gjøre opp.

 Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

I Norge har de også skjønt at det er flaut å skylde penger, men her til lands har ikke inkassoselskapene lov til å fotfølge dårlig betalere. De kan ikke engang henge ut dårlige betalere i sitt nærmiljø.

 

Det er kun kredittregistrerings­ selskapene med konsesjon, som kan lage register over dem som har gjeld. Nordmenn har betalingsanmerkninger for 16 milliarder kroner.

 

- Selv om du får en betalingsanmerkning, så skal denne strykes med en gang du gjør opp. Uoppgjorte krav skal normalt slettes etter fire år, opplyser Forbrukeradvokat Ola Fæhn.

 

Inkassobransjen har til enhver tid 40-50 milliarder kroner til inndriving. Et inkassobyrå må følge inkassoloven.

 

- Det kan ikke kreves inkassosalær hvis skyldneren har en rimelig grunn til å la være å gjøre opp, og her syndes det mye, sier Ola Fæhn.

 

Klager på inkassobransjen kan rettes til http://www.inkassoklagenemnda.no/

 

Størrelse på inkassosalær

Inkassoselskapene har lov til å kreve inkassosalær av pengekrav. Størrelsen på salæret er avhengig av kravets størrelse, hvem som krever penger og hvor lenge kravet har stått ubetalt. 14 dager etter forfall kan det sendes et inkassovarsel og kreves kr 56 i salær (1/10 av inkassosatsen som fra 1/1-07 er kr 560). Etter nye 14 dager kan inkassoselskapet sende en betalingsoppfordring og kreve enkelt salær. Dette salæret fordobler seg etter nye 14 dager. Skylder du f.eks. 10.000 kr til en håndverker, så er enkelt salær kr 1.120 og tungt salær 2.240.

 

For inkassosatser, se http://www.inkasso.no/

 

 

Spørsmål og svar

 

Hvor mye de har lov å trekke totalt pr. måned i pålegg/bidrag trekk? Har litt gjeld og fått 4 trekk på lønna samtidig.

 

Dette sier dekningsloven § 2-7; Utlegg i lønnskrav m v. Utlegg kan tas i skyldnerens krav på forfalt eller uforfalt lønn etter fradrag av forskuddstrekk i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand.  Ved vurderingen legges til grunn det som er tilbake av nettolønnen etter allerede besluttete trekk med bedre pr.ioritet.

 

Hva med dem som ikke KAN betale da?

 

Lov om gjeldsordning, skal hjelpe folk som har varige betalingsproblemer. Du kan lese mer om dette i et eget kapittel i Forbrukerjungelboka, eller så kan du sjekke denne hjemmesiden: http://www.jus.uio.no/jussbuss/brosjyrer/gjeldsbrosjyre.html

 

Vi får stadig inkassokrav fra et firma. Når vi ringer og spør hva det er, har de ikke noe på oss. Men allikevel kommer det nye brev. Hva skal vi gjøre?

 

Det er i strid med god inkassoskikk å forsøke å innkreve feilaktig gjeld. Hvis det gjentar seg så klag selskapet inn til Inkassoklagenemnda og/eller Kredittilsynet.

 

Hva gjør man hvis inkassobyrået skyller meg penger for varer de ikke har betalt?

 

Da går du til inkasso mot inkassoselskapet. Et inkassooppdrag kan du sette bort til et inkassoselskap eller en advokat.

 

Hvor lenge etter at man har betalt siste krone og gjort opp for seg, slettes betalings- anmerkningen? Min samboer har fått opplyst 3 år.

 

Betalingsanmerkninger skal slettes umiddelbart etter at de er gjort opp. Dette er en ny regel innført i 2005. Fristen er normalt fire år for uoppgjort gjeld.

 

Jeg fikk en regning av et firma. Da jeg byttet bank ringte jeg og spurte om jeg kunne vente med å betale regningen til det var i orden, uten at det skulle gå til inkasso. Men det har det gjort, og jeg blir krevd for disse pengene plutselig. Skal jeg da betale den regningen så lenge det var i orden med butikken?

 

En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. De kan derfor ikke gå fra en slik avtale, men det kan bli vanskeligere å bevise, hvis de benekter at telefonsamtalen har funnet sted.  Det kan tenkes at det er oppstått en forglemmelse, så du bør sjekke med butikken om hva som er skjedd.

 

Jeg har så mange inkassokrav at det er et helvete å leve med. Har du tips for å komme ut av det? Får ikke lånt penger i bank.

 

Lov om gjeldsordning, skal hjelpe folk som har varige betalingsproblemer. Du kan lese mer om dette i et eget kapittel i Forbrukerjungelboka, eller så kan du sjekke denne hjemmesiden: http://www.jus.uio.no/jussbuss/brosjyrer/gjeldsbrosjyre.html