Ekstremt stor skredfare i fjellet

Sterk vind og kraftige snøbyger gir stor skredfare i nesten hele landet.

Enkelte steder har det kommet over en halvemeter snø de siste dagene, og kombinert med sterk vind gjør det at skredfaren nå er meget i høy i fjellet. Fra Hardanger til Finnmark settes faregraden til 3 - betydelig. 

På Sunnmøre og i Indre Fjordane settes skredfaren til 4 - stor. Ved slike forhold kan det være farlig selv å ferdes i terreng som vanligvis regnes som skredsikkert. 

NVE advarer sterkt om å unngå all skredterreng, og sier det forventes store skred som kan løsne av seg selv. 

Sjekk skredfaren i ditt lokalområde på Varsom.no