Nyheter

- 14 millioner uten forsikring

14 millioner færre amerikanere vil ha helseforsikring neste år med den Trump-adminsitrasjones helsereform, som skal erstatte Obamacare.

Det melder Kongressens uavhengige analyseavdeling.

Republikanske Paul Ryan, som er leder i Representantenes hus, sier målet med reformen er å gi folk valgfrihet.

Helseminsiter Tom Price sier regjeringen er helt uenig med konklusjonen i rapporten.