Nyheter

- Dokumenter om bistand skjult

Regjeringen har gitt flere milliarder kroner til en globale vaksineallianse, men sentrale dokumenter er skjult for offentligheten.

Det skriver Aftenposten.

Ifølge avisen har korrespondanse knyttet til blant annet utbetalinger, referater og evalueringer manglet i UDs arkiver.

Riksrevisjonen mener dette indikerer at mye av saksbehandlingen rundt vaksinealliansen kan ha skjedd utenfor saks- og arkivsystemet.