Nyheter

- Dramatisk økning i fattigdom

Redd Barna mener det er dramatisk at fattigdommen i Norge øker.

En ny rapport fra Nav viser at andelen fattige i Norge økte fra 7,7 til 9,3 prosent fra 2011 til 2015. Det har blitt større forskjeller mellom fattig og rik, og mange barn er blant de fattige.

Redd Barna sier dette ikke kan fortsette, og etterlyser tiltak som kan snu utviklingen. Blant annet økt barnetrygd.