Nyheter

- Falske nyheter kan gi terror

Falske nyheter som blir spredt på sosiale medier, kan påvirke psykisk ustabile personer til å begå alvorlige voldshandlinger.

Det fremgår av en ny trusselvurdering fra dansk etterretning.

E-tjenesten mener følelser blir pisket opp ved hjelp av falske nyheter og desinformasjon, noe som øker risikoen for at syke mennesker kan utføre vold som har karakter av terror.