Nyheter

- Flere departementer mangler oversikt over risiko

Flere departementer mangler fortsatt oversikt over risiko og sårbarhet i egne sektorer.

Det kommer fram av Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Fem statsråder får kritiske merknader for å mangle oversikt.