Nyheter

- For tidlig med ny helsereform

- Det er for tidlig med en ny reform av spesialisthelsetjenesten, mener direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Spesialisthelsetjenesten omfatter sykehusene, psykisk helsevern og rusbehandlingen, og siste store reform kom i 2002.

Vorland mener debatten om hvorvidt det bør komme nok en reform er forhastet.

- Vi har en av verdens beste helsetjenester og bør tenke oss om to ganger før vi setter i gang krevende reformer.