Nyheter

- Ikke for strengt å få fotlenke

Justisdepartementet avviser kritikken om at det er for vanskelig å få fotlenkesoning.

Foreningen for human narkotikapolitikk mener de strenge reglene fører til at forskningsresultatet på prøveprosjektet ikke blir dekkende.

Det er ikke statssekretær Astri Aas-Hansen enig i.
- Selv om vi har strenge regler for hvem som kan få slik soning, er det likevel nok personer til at vi vil få resultater som kan evalueres.