Nyheter

- Innvandring årsak til fattigdom

- Innvandring er en hovedårsak til økende fattigdom.

Det mener Høyres Stefan Heggelund.

En fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at personer med innvandrerbakgrunn er betydelig overrepresentert blant dem personer med lavinntekt.

Heggelund sier til Aftenposten at forskjellene i samfunnet ville vært større og vokst raskere dersom Norge hadde ført en mer liberal innvandringspolitikk.