Nyheter

- Kina henretter flest

Kina henretter flere personer hvert år enn hele resten av verden til sammen.

Det hevder Amnesty i en ny rapport.


Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen ble flere tusen mennesker henrettet i Kina i fjor, mot til sammen drøyt 1.000 i 23 andre land.

Ifølge Kinas offisielle statistikk ble kun 85 personer henrettet mellom 2014 og 2016, men Amnesty mener altså at tallet er langt høyere.

Ellers i verden går tallet på henrettelser ned. Fallet fra 2015 til 2016 er på 37 prosent.