Nyheter

- Kommunene vil slite uten eiendomsskatt

- Flere kommuner vil få store problemer om de ikke får krevd inn eiendomsskatt.

Det mener KS, etter at Fremskrittspartiet i dag tok til orde for å nekte kommunene å kreve den inn.

Under sitt landsmøte i begynnelsen av mai vil Fremskrittspartiet vedta å utfase eiendomsskatten fra og med 2018, noe Områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide mener er uklokt.