Nyheter

- Må bli flinkere til integrering

- Integrering blir den største utfordringen for innvandrere til Norge i tiden fremover.

Det sier Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve som i dag la fram en foreløpig rapport om innvandring i Norden.

Fra 2000 til 2012 økte innvandringen til Norge med 132 prosent, og det gir utfordringer.

- Når det gjelder flyktninger er hovedutfordringen å integrere dem i arbeidsmarkedet, sier hun til P4 Nyhetene.