Nyheter

- Må ha betalingsevne

- Pensjonister med lav inntekt må i størst mulig grad skjermes for skatteøkning.

Det sier leder i Pensjonstforbundet, Jan Davidsen.

Arbeiderpartiet vil øke formuesskatten for 210 000 pensjonister som har en formue på over 1,45 millioner.

Med Aps plan må 40 000 pensjonister med under 150 000 kroner i brutto inntekt betale 200 kroner mer i skatt.