Nyheter

- Pass på campingvogner og høyballer

All snøen i Sør-Norge kan føre til en av de største vårflommene i Norge.

Ifølge NVE er det nå mellom 30 og 50 prosent mer snø enn normalt i Sør- Norge, skriver VG.  Nå er det ventet mildere vær og det kan potensielt føre til en vårflom tilsvarende det Østlandet opplevde i 1995. 


Flere steder er det nemlig uvanlig store mengder snø som nå kan smelte raskt og dette vil gå hardest utover Agder og Telemark. 

Beredskapssjefene i disse fylkene har blitt vant til flom og mener de er godt forberedt på det som eventuelt kommer. 

- Vi er bedre rustet nå, da vi er vant med at dette skjer, vi jobber nå med identfirsere sårbare punkt hvor for eksempel elver og bekker kommer ut av kontroll. Det er jo alltid fare for store ødeleggelser ved flom,  men vi er ikke veldig bekymret for dette, sier fylkesberedskapssjef i Telemark, Jan Ruud. 

- Hent camopingvognen

Beredskapssjefen i Telemark har nå en innstendig oppfordring til campingvogn-eiere og bønder. 

- De som har campingvogner nære vannet bør vurdere å hente disse. Der kan fort campingvognene bli tatt av vassdraget. Bønder med høyballer bør også sikre disse, de kan tette seg til under broer og ødelegge disse når de stanser vanntilførselen, sier Rud. 

Sørlandet forberedt 

Senest i oktober i fjor ble Agder rammet av en flom som skapte store ødeleggelser, men nettopp erfaringer fra denne gjør at landsdelen nå føler seg bedre forberedt. 

- Mange av våre kommuner ble utsatt sist og bør nå være godt rustet til å iverksette tiltak. Værforholdene kan gjøre at en flom kommer veldig momentant, så dette er noe vi følger nøie med på, sier fylkesberedskapsjef i Agder, Yngve Årøy.