Nyheter

- Regjeringens politikk står fast

Regjeringen flytter seg ikke politisk på grunn av statsrådutskiftninger, og Sundvollen-erklæringen og samarbeidsavtalen ligger fast, det sier statsminister Erna Solberg.

Hun forsikrer også at regjeringen bygger på en forsterking av klimaforliket og at klimaendringene er menneskeskapte, noe alle statsråder må forholde seg til.