Nyheter

- Russland en av de største truslene

Prøver å manipulere sosiale medier og å skape splid i EU og NATO.

DIGITALE TRUSLER: 
Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, la i dag fram rapporten
DIGITALE TRUSLER: Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, la i dag fram rapporten "Fokus 2017". Foto: NTB scanpix

- De mest alvorlige truslene mot Norge i 2017 vil være i det digitale rommet og komme fra Russland og Kina.


Det sa sjefen i Forsvarets etterretningstjeneste, generalløytnant Morten Haga Lunde, da han la fram tjenestens åpne trusselvurdering mandag.

- Hacker seg inn i datasystemer
E-tjenesten trekker fram tre utviklingstrekk som blir relevante for Norge i rapporten "Fokus 2017". De forventer flere trusler i det digitale rom, mener faren for terrorangrep fra ekstremister tilknyttet terrororganisasjonen IS er like stor i år som i 2016 og peker på økte geopolitiske motsetninger mellom Russland og Vesten.

- Russiske aktører har i flere år prøvd å trenge inn i datasystemer som tilhører norske myndigheter og det er en utvikling som vil fortsette, sa Haga Lunde.

I forrige uke sa Politiets Sikkerhetstjeneste at den russiske hackergruppa APT29, som knyttes til myndighetene, har angrepet e-postene til ansatte i PST, Forsvaret, Utenriksdepartementet, Statens Strålevern og en høgskole.

- Vil forsøke å påvirke flere valg
Haga Lunde sa at russerne over flere år har manipulert sosiale medier for å påvirke vestlig opinion.

- Aktiviteten omfatter kartlegging av sosiale og jobbmessige relasjoner og kapring av profiler. Infiltrasjon av vennenettverk for slik å spre desinformasjon og propaganda, sa generalløytnanten.

Han sa videre at et mer aggressivt og selvhevdende Russland vil bruke ulike medium for å utfordre og konfrontere Vesten, blant annet ved å påvirke valg.

- Dette har vi seinest sett under presidentvalget i USA. En del av aktiviteten til de hemmelige russiske tjenestene vil være drevet av en ambisjon om å svekke og påvirke nære naboland og vestlige samfunn.

Han peker på at det er viktige parlamentsvalg i flere europeiske land i 2017.

- De landene en vurderer som mest utsatte for påvirkning er de med sterke politiske splittelser om forholdet til Russland eller større interne politiske splittelser. Formålet kan være å oppnå en mer russiskvennlig politikk og skape indre splid i for eksempel EU og NATO, sa Haga Lunde.