Nyheter

- Slutt å regulere barnas lek

Barnas hverdag blir for mye gjennomregulert.

Det mener Førsteamanuensis ved Universitet i Agder, Merete Lund Fasting.

Nylig avsluttet hun et forskningsprosjekt der hun gjennom et halvt år fulgte ti 10-åringer i deres lek på skolen og i fritida.

Fasting sier organiserte fritidsaktiviteter ikke gir barna den samme følelsen av å være i en lekende verden som frileken gjør.