Nyheter

- Snakker for lite økonomi med barn

- Foreldre bruker for lite tid på å lære barna om privatøkonomi.

Det mener Trond Bentestuen i DnB.

I en undersøkelse Ipsos har gjort for DNB der 8-19-åringer ble intervjuet svarer 30 prosent at de sjelden eller aldri snakker med foreldrene om forbruk og sparing.

Bentestuen sier til Aftenposten at konsekvensene av manglende økonomiopplæring kan bli store.