Nyheter

- Større risiko for ar samfunnet blir slått ut av smittsom sykdom

- Det er større risiko nå enn før for at det norske samfunnet kan bli slått ut av smittsom sykdom.

Det sier justisminister Anders Anundsen, som idag la fram stortingsmeldingen "Risiko i et trygt samfunn"

Anundsen mener vi må fortstå at antibiotikaresistens er mer enn et helseproblem om alvorlig sykdom bryter ut.

- Det vil gå utover både folk og beredskap og derfor er det vikig å redusere riskoen, sier Anundsen.