Nyheter

- Svenskene reiser ikke til Norge for jobb

Nå er det slutt på strømmen av svenske ungdommer til Norge.

FÆRRE SVENSKER: Nå er det flere nordmenn som flytter til Sverige enn svensker som flytter til Norge. Her to svensker under Ski-VM i Holmenkollen i 2011. Foto: NTB scanpix
FÆRRE SVENSKER: Nå er det flere nordmenn som flytter til Sverige enn svensker som flytter til Norge. Her to svensker under Ski-VM i Holmenkollen i 2011. Foto: NTB scanpix
I fjor var det omtrent like mange svensker som flyttet til Norge som nordmenn som flyttet til Sverige.

2467 svensker flyttet til Norge mens 2145 nordmenn flyttet til Sverige, viser flyttestatistikk P4 Nyhetene har hentet fra Statistisk Sentralbyrå og svenske Statistikbyrån.

Dette er det laveste antallet svensker som flytter til Norge på ti år og 70 prosent færre enn i toppåret 2008 da 8201 svenske statsborgere kom hit til landet.

- Trenger ikke reise til Norge
- Den viktigste årsaken er at arbeidsmarkedet i Sverige er ganske bra akkurat nå, sier statssekretær i Arbeidsdepartementet i Sverige, Irene Wennemo.

For mens det tidligere var vanskelig, særlig for ungdommer, å få seg jobb i Sverige, er situasjonen nå endret.

- Vi hadde også veldig store ungdomskull som ble født mellom 1988 og 1992 som skulle ut på arbeidsmarkedet samtidig. Da var det høy arbeidsledighet og mange reiste da til Norge for å få seg jobb. Men nå trenger ikke ungdommen å dra til Norge lenger, sier statssekretæren.

- Nordmenn pop i Sverige
I 2016 flyttet 2467 svensker hit mens 3242 svensker reiste hjem. Det ga en nettoinnvandring på minus 1167 personer. For nordmenn i Sverige er det motsatt. 2145 flyttet til Sverige, 1444 nordmenn flyttet hjem, noe som gir en nettoinnvandring på 701.

Men om vi vil se en helt omvendt flyttestrøm, der nordmenn i hopetall reiser over grensen for å få jobb er Arbeidsdepartementet i Sverige usikre på.

- Det er vanskelig å si, men vi har en stor fordel Norge og Sverige. For er det lavkonjunktur i et land og høykonjunktur i det andre så har vi stor bevegelse over grensen. Det gjør at arbeidsmarkedet fungerer bedre i begge land. Hvis det fortsetter å gå dårlig i Norge og gå bra hos oss så kan det hende at det kommer enda flere nordmenn hit. Nordmenn er veldig populære her i Sverige, sier Wennemo.

Flyttestrømmen

Nettoinnvandring svensker til Norge siste tre år:

2016: - 1167

2015: - 15

2014: 796

Nettoinnvandring nordmenn til Sverige siste tre år:

2016: 701

2015: 507

2014: 531

(Kilde SSB og Statistikvärket)