Nyheter

- Trusselen er reell

Japans utenriksminister mener trusselen om at Nord-Korea kan komme til å sende raketter eller bruke atomvåpen mot andre land er reell, og mer enn et hypotetisk problem.

Det sa han på et møte i FNs sikkerhetsråd i dag.

På det samme møtet sa Storbritannias statsminister Theresa May at Nord-Koreas våpentester utgjør en trussel mot verdensfreden og stabiliteten i verden.