Nyheter

- Turistene må få bedre informasjon

- Kommunene må informere turistene bedre for å unngå at så mange må reddes i fjellet.

Det sier Ole Gladsø, landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps.

Denne sommeren har vært svært travel for Røde Kors, og de siste ti årene er antall redningsaksjoner tredoblet.

Gladsø mener kommunene og turistnæringa må gå sammen, slik at turistene er foreberedt på det som møter dem.