Nyheter

- Ungdommen må drikke mer og lage bråk!

- Dagens ungdom er den kjedeligste ungdomsgenerasjonen noen sinne, mener sosiolog.

DRIKKER MINDRE: Dagens unge drikker mindre og oppfører seg bedre enn før, mened sosialogen.  Foto: Ullustrasjonsfoto, Scanpix
DRIKKER MINDRE: Dagens unge drikker mindre og oppfører seg bedre enn før, mened sosialogen. Foto: Ullustrasjonsfoto, Scanpix

- Dagens ungdomsgenerasjon, dagens unge voksne, de som er mellom 18 og 30 år er de streiteste, ordentligste og skikkeligste generasjonen i etterkrigstiden, sier sosiolog Gunnar Aakvaag.

Han mener det er på tide at de unge lager et skikkelig opprør mot det etablerte.

I 2013 slo en rapport fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, fast at få unge drikker alkohol, svært få røyker og hele 80 prosent sa at de var fornøyde med foreldrene sine. Tall Helsedirektoratet la fram i vår viser at ungdomsfylla er mer enn halvert på tolv år. I undersøkelsen oppga under 10 prosent av jentene på 10. klassetrinn at de har drukket seg fulle fire ganger eller mer. I 2002 var det en av fire tiendeklassinger som sa det samme.

Vil få en gigantisk 40-årskrise
Det mener sosiologen at er et problem.

- Unge røyker mindre, drikker mindre, trener mer, ruser seg mindre, bruker mer tid hjemme og har et bedre forhold til foreldrene sine. De er den første generasjonen i etter krigen som ikke har noe kollektivt opprør mot storsamfunnet, sier Aakvaag. 

- Hva er problemet med det da? 

- Generasjonen kommer til å få en gigantisk 40-årskrise når de ser at de ikke har brukt ungdomstiden på å være kritiske, hevder Aakvaag.

En representant fra "Generasjon lydig" som P4nyhetene traff på gata i Oslo har følgende å si om kritikken. 
- Vi har kanskje mer press på skolen, vi kan ikke gjøre hva som helst annet, men jeg kunne ønsket jeg kunne gjort mer opprør, sier jenta.