Nyheter

- Vestlandet taper stort mot Østlandet i NTP

- Vestlandet står igjen som den store taperen i første del av Nasjonal Transportplan.

Det sier Arbeiderpartiets, Magne Rommetveit, som sitter i Transportkomiteen på Stortinget.

Bergens Tidende skriver i dag at Vestlandet bare får 18 prosent av midlene frem til 2023, mot Østlandet som får 55 prosent.

Det får Rommetveit til å reagere, og sier at Vestlandet sårt trenger midler til store planlagte prosjekter.