- Vrak kontantstøtten i Oslo-bydeler

- Kontantstøtten har overlevd seg selv.

Det mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund som nå gir byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, full støtte i forsøket på å vrake ordningen i bydeler med høy innvandrer-andel.

Hun sier det er en langt større andel kontantstøttemottakere blant barn med innvandrerbakgrunn.

Likestillingsminister Solveig Horne innrømmer til VG at kontantstøtten representerer en integrerings-utfordring