Nyheter

– Mulig å klare seg uten olje

Dersom vi slutter å lete etter olje, er det fullt mulig å motvirke at antall arbeidsledige stiger.

Det viser en rapport Samfunnsøkonomisk Analyse har utarbeidet, skriver Dagbladet.

Prisen vil være på 97 milliarder kroner årlig fram mot 2060 dersom Norge ikke åpner noen nye oljefelt.

For å omstille Norge til et lavutslippsamfunn bør dette kanaliseres til å opprette klimajobber, slår rapporten fast.