Nyheter

– Svært bekymringsfullt

Det er svært bekymringsfullt at det høyreekstreme miljøet er i vekst i Norge.

Det sier ekstremismeforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule.

I dag fortalte PST til Adresseavisen at det også er grunn til å si at antall sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende.

Dette kan få alvorlige konsekvenser og det er grunn til å frykte flere voldshandlinger, sier Gule.