Nyheter

105 har fått ungdomsstraff

105 ungdommer har fått ungdomsstraff og 648 ungdomsoppfølging etter at dette ble startet opp i 2014 som et alternativ til fengsel.

Målet er å hjelpe ungdom som har gjort noe kriminelt til å få et lovlydig liv gjennom tett oppfølging.

Så langt viser Nordlandsforskning sin delrapport at ungdom har fått god hjelp så langt, men at faren for nye lovbrudd er større om det tar lang tid før oppfølgingen starter.