Nyheter

136 har søkt asyl på nytt

Utledningsdirektoratet har fått 136 asylsøknader fra såkalte oktoberbarn etter at Stortinget i fjor høst bestemte at en del enslige mindreårige asylsøkere skal få saken sin vurdert på nytt.

Dette gjelder for søkere som fikk midlertidig opphold i Norge fram til de fylte 18 år.

Rundt halvparten ser ut til å oppfylle kriteriene som Stortinget har bestemt, opplyser UDI.