Nyheter

17,3 prosent med innvandrerbakgrunn

Og de fleste er fra et øst-europeisk land.

I 2017 ble det 21.700 flere innvandrere i Norge. 

Til sammen utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn 17,3 prosent av befolkningen, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Nesten 100.000 fra Polen
Den største innvandrergruppen i Norge er polakker. 98.200 personer med polsk statsborgerskap bor nå i Norge.

Det er 38.4000 fra den nest største gruppen, innvandrere fra Litauen. Deretter følger innvandrere fra Sverige med 35.800 bosatte og innvandrere fra Somalia med 28.800 personer.

Innvandrere i alle kommuner
Ved årsskiftet bodde det innvandrere i alle kommunene i Norge. 

Oslo er kommunen med flest innvandrere. Her bor det 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre. Det utgjør 33,1 prosent av innbyggerne i hovedstaden.