Nyheter

18700 har kreft med spredning

Det er nå tre ganger så mange som lever med kreft med spredning enn det var i 1989.

18.700 nordmenn lever nå med kreft som har spredd seg og hvor prognosen for overlevelse er lav.

Det viser tall VG har fått fra kreftregisteret.

Klokken halv ni skal helseminister Bent Høie og Kreftforeningen presentere nye krefttall.