Nyheter

200 mødre fratatt barn

Rundt 200 mødre med diagnosen lett psykisk utviklingshemning eller kognitive vansker blir årlig fratatt barna sine av barnevernet.

Det viser en rapport fra NTNU.

Men det kan være i strid med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Og Jan Tøssebro ved NTNU sier til TV2 at andre tiltak godt kunne vært prøvd og det er mulig med tilpasset veiledning til foreldrene.