Nyheter

21 kvinner feiloperert

21 kvinner har blitt feiloperert ved Oslo universitetssykehus og fått fjernet bryster og eggstokker uten grunn.

Sykehuset har feiltolket prøvesvar på en gentest og tilbudt kvinnene operasjon på feil grunnlag.

Leder ved avdeling for medisinsk genetikk, Dag Undlien sier til Dagens Medisin det er svært beklagelig.

To av kvinnene har klaget saken inn for Norsk pasientskadeerstatning.