Nyheter

230 mill i årsresultat for Posten

Posten Norge fikk et foreløbig årsresultat før skatt på 230 millioner kroner i fjor.

Det er en forbedring på 79 millioner kroner fra året før.

Posten sier de var forberedt på at 2016 ville bli krevende, og har gjennomført flere kostnadsreduserende tiltak, og at de jobber videre for å styrke lønnsomheten.