Nyheter

3.000 NAV-ansatte utsatt for vold eller trusler

Rundt 3.000 ansatte i NAV forteller i en omfattende undersøkelse at de er blitt utsatt for vold eller en trussel.

ØKNING: Ansatte i NAV rapporterte i 2015 om 223 flere alvorlige hendelser enn året før.
ØKNING: Ansatte i NAV rapporterte i 2015 om 223 flere alvorlige hendelser enn året før.

I NAVs eget system ble det i 2015 registrert 2.444 episoder med vold eller trusler om dette mot ansatte. Det er en økning på 223 hendelser fra året før.

Antallet hendelser har økt i alle kategorier som verbal utskjelling, sjikane/trakassering og trussel/truende adferd. Unntaket er fysiske angrep, der det både i 2014 og 2015 er registrert 48 episoder.

Totalt rapporterer rundt 3.000 ansatte i den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV å ha blitt utsatt for en trussel. Skremmende mange, mener Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer mange av de ansatte.

LES OGSÅ: Kristine fikk jobb etter denne Facebook-statusen

Saken fortsetter under bildet
Kvisvik

BEKYMRET: Leder i Fellesorganisasjonen, Mimi Kvisvik (midten), mener underbemanning er blant forklaringene på de høye voldstallene. Her sammen med daværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt (th) og NAV-direktør Joakim Lystad i 2013. Foto: NTB scanpix

- Altfor mange
- Det er bekymringsfullt at vi opplever at 3.000 ansatte har blitt utsatt for en trussel i løpet av 2015. Det er altfor mange, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik til P4 Nyhetene.

Hun mener underbemanning er én av forklaringene på de høye tallene.

- Mye av frustrasjonen kommer på bakgrunn av at man ikke får tak i saksbehandleren sin, ikke får svar på det man har stilt som spørsmål eller ikke får svar på søknadene sine. Jeg mener NAVs førstelinjetjeneste skulle vært bedre bemannet og vært tettere på den enkelte, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: Jørgen (23) vil ha jobb: - Husk at jeg bare er litt kortere enn deg

Avviser reell økning
NAV-ledelsen mener økningen i all hovedsak skyldes lavere terskel for å registrere hendelsene, snarere enn at de er en reell økning. NAV-ledelsen mener også det er viktig å få fram at den prosentvise andelen i etaten som opplever rusler og vold, er synkende, samt at det gjøres tiltak for å verne de ansatte.

- Derfor har vi også satt i verk en rekke tiltak, som krav til fysisk sikring av NAV-kontor og opplæring av medarbeidere, som står i situasjonene og skal mestre disse, sier assisterende arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Lisbeth Fransplass, til P4 Nyhetene.

Statistikk som er vedlagt den nye NAV-rapporten (se tabell under), viser at vold og trusler om dette de siste årene oppleves ved samtlige driftsenheter i landet.

Vold og trusler i alle fylker
LANDSOMFATTENDE: Rundt 3.000 NAV-ansatte har opplevd vold eller trusler om dette. Foto: NAV