Nyheter

32 000 nye krefttilfeller i fjor

Det ble registrert over 32 000 nye krefttilfeller i Norge i fjor.

Det er rundt 1000 flere enn i 2014, viser tall fra Kreftregisteret, som legges frem i morgen.

Økningen er forholdsvis likt fordelt mellom kvinner og menn.

Årsaken til at flere får påvist kreft, er i hovedsak at vi blir flere og at befolkningen blir eldre.