Nyheter

329 asylsøkere i april

Det kom 329 asylsøkere til Norge i april.

Nesten halvparten av disse er hentet til Norge fra Italia og Hellas.

Norge skal i løpet av 2016 og 2017 ta imot 1 500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas. Så langt har 1 055 av disse kommet til Norge.

De fleste som har kommet til Norge er fra Eritrea og Syria, viser tall Utlendingsdirektoratet la frem i dag.