Nyheter

3,75 millioner kan stemme

3.756.400 velgere har stemmerett ved Stortingsvalget i høst.

Det er 112.800 flere enn for fire år siden, en økning på 3 prosent.


Den største økningen kommer blant de eldste, særlig blant dem mellom 67 og 79 år, der antall stemmeberettigede har økt med om lag 80.000, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.


Ellers har 7 prosent av de stemmeberettigede i år innvandrerbakgrunn.


8 prosent er førstegangsvelgere.