Nyheter

42 tilfeller med alvorlig vanskjøtsel

Mattilsynet oppdaget 42 tilfeller der dyr ble utsatt for alvorlig vanskjøtsel i fjor.

19 av tilfellene gjaldt kjæledyr, mens de fleste andre var med sau og storfe.

I tillegg til de alvorligste tilfellene, fant Mattilsynet brudd på regelverket i 35 prosent sakene. De sjekket over 9400 dyrehold i fjor.

Mattilsynet ønsker det skal bli strengere straffer for de som blir tatt i de alvorligste sakene.