Nyheter

45 forslag til å endre grunnloven

På Stortinget kom det i dag flere nye forslag til endringer i Grunnloven.

Blant annet ble det foreslått grunnlovfesting av allemannsretten, retten til å søke asyl, og at 16-åringer skal få stemmerett.

Det ligger nå inne 45 forslag til behandling. Det kreves to tredels flertall i Stortinget for å få en endring vedtatt.