Nyheter

60 barnehagebarn skades hver dag

Hver dag skades 60 barn så alvorlig i barnehagen at de må ha lege- eller tannlegebehandling.

15.000 barn skades hvert år i barnehageulykker viser tall fra en undersøkelse organisasjonene Kompetansetorget og Sikkerhetsrommet.

Mange hundre barnehager mangler også grunnleggende sikkerhetsrutiner, skriver VG.

Regjeringen vil nå kartlegge barnehageulykkene og sette ned en gruppe som skal bistå når uhellet er ute.