Nyheter

93 barnevensinstitusjoner fikk pålegg

Halvparten av alle barnevernsinstitusjonene som Arbeidstilsynet førte tilsyn med siste halvår i fjor, fikk varsel om pålegg.

Tilsynet førte tilsyn mot 171 slike institusjoner, hvorav 93 endte med varsel om pålegg, skriver Dagbladet.

Det ble avdekket flest avvik i forbindelse med arbeidsgivers vurdering av risiko ved alenearbeid.