Nyheter

Advarer mot statsborgerskap-forslag

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug advarer mot forslaget om kun å la domstolene få frata folk statsborgerskap.

Representanter for SV, Sp, Venstre og MDG står bak forslaget, som går ut på at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (Une) ikke lenger skal kunne tilbakekalle statsborgerskap - og at domstolene skal ta over ansvaret.

Ifølge Klassekampen, mener Listhaug at forslaget rokker ved selve maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på.